*** Vi vill Tacka alla våra gäster för alla år***
Ny ägare fr.o.m 2 januari 2019
OBS!!! till alla gäster som har lunchkuponger kvar kontakta Paolo på 0708-177 731
senast 18 januari för att lösa in dem.